לקוחות נכבדים,

חברת אר.אפ.אקס גלובל טריידינג בע"מ (״החברה״ או ״ריל פורקס״) תנכה מס במקור על רווחים שמומשו בחשבונות המסחר של לקוחותיה מידי חודש ו/או בעת משיכת הכספים, בהתאם להוראות המס בישראל.

חישוב המס מתבסס על הפקודות שהשפיעו על המאזן בחשבון במהלך אותו חודש עד היום האחרון בחודש ב23:59 (21:59 GMT זמן סליקה סוף היום). יודגש כי רווח/הפסד לא ממומש בגין העסקאות הפתוחות אינו יכלל בחישוב ניכוי המס במקור.

המס ינוכה באופן אוטומטי בתחילת כל חודש עבור החודש הקודם. על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית לקחת בחשבון את כלל ההשלכות הנובעות מניכוי המס, כך לדוגמא רמת הבטוחות הנחוצות בחשבונו לשם המשך החזקתן של העסקאות הפתוחות.

יודגשו הנקודות החשובות לידיעת לקוחותינו:
– ניכוי המס במקור שמבצעת החברה לא פוטר את הלקוח לבדוק את כלל המיסים שחלים עליו.
– החברה תנפיק בחודש מרס עבור השנה הקלנדרית הקודמת טופס 867 שהוא דוח שנתי המרכז את הרווח/הפסד השנתי ואת סך המס שנוכה במקור במהלך השנה.
– אין באפשרות החברה לקזז בין שנה לשנה, כך שהלקוח יצטרך לפנות באופן עצמאי לרשות המיסים להגיש בקשת לקבלת החזר מס בגין שנים קודמות עם הטפסים 867 של השנים הרלוונטיות.
– חישוב המס הוא שנתי כך שקיימת אפשרות לקיזוז בן חודשים עבור אותה שנה קלנדרית
– חישוב המס לא מתחשב בעסקאות הפתוחות כך שלקוח שירצה לממש רווח/הפסד באותו חודש, יצטרך לסגור פוזיציות ביום האחרון של אותו חודש לפני 21:59 GMT, 23:59 שעון ישראל (זמן סליקה סוף היום בשוק ההון).

להלן כמה דוגמאות של מאזן חשבון לקוח מול החיובים/הקיזוזים של מס במקור:

חודש ינואר:
רווח/הפסד עסקאות הסגורות :5000$
רווח/הפסד עסקאות הפתוחות: 2000$-
סך הרווחים מתחילת השנה: 5000$
רווח חודשי החייב במס במקור: 5000$
בתחילת פברואר ינוכו מחשבונו 25% מסך הרווחים החייבים במס במקור:1250$

חודש פברואר:
רווח/הפסד עסקאות הסגורות :2000$-
רווח/הפסד עסקאות הפתוחות: 1000$
סך הרווחים מתחילת השנה: 3000$
רווח חודשי החייב במס במקור: 0$
יתרת מס במקור לקיזוז: 500$

חודש מרס:
רווח/הפסד עסקאות הסגורות :3000$
רווח/הפסד עסקאות הפתוחות: 0$
סך הרווחים מתחילת השנה: 6000$
רווח חודשי החייב במס במקור: 1000$ כי כבר שולם מס על 5000$
בתחילת אפריל ינוכו מחשבונו 25% מסך הרווחים החייבים במס במקור: 250$.

אנו מאחלים לכם הצלחה במסחר וזמינים לכל שאלה.

צוות ריל פורקס
03-6283500
www.real-forex.co.il

הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם, פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה שאתה מוכר. * מובהר כי, אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ. הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.