Commissions and costs

ריל פורקס מציעה מספר מסלולים לפתיחת חשבונות מסחר מט"ח המאפשרים לכל סוחר בכל רמה לסחור באותם התנאים של הלקוחות המוסדיים הגדולים.
חברת Real-Forex הנה ברוקר ECN אשר אינו סוחר מול הלקוחות ואינה מפעילה חדר מסחר. כל העסקאות מועברות בשלמותן לשוק הפורקס האמיתי לביצוע מול אחד מספקי הנזילות שלנו, הבנקים הגדולים בעולם.

 

סוג חשבוןInstitutionalPlatinumGold ECNGoldSilverMulti Account
קהל יעדמוסדיפרטיפרטיפרטיפרטיפרטי/מוסדי
מרווח יעד מטבעות עקרייםצור קשר1.2 Pips1.2 Pips1.8 Pips2.4 Pips8-10 Pips

לפרטים צרו קשר

מרווח מינימליצור קשר0.2 Pips0.2 Pips0.8 Pips1.2 Pipsלפרטים צרו קשר
עמלהצור קשרללא3$/Lotללאללאלפרטים צרו קשר
הנחת ווליום DISCOUNTלפרטים צרו קשר
ECN/STPכןכןכןכןכןכן
EXPERTFIXMT4MT4MT4MT4MT4
HEDGINGלאכןכןכןכןכן
MT4 חשבון דמו – תרגולכןכןכןכןכןכן
מינימום הפקדה100000$50000$25000$5000$1000$5000$
מינוף מקסימליצור קשר1:1001:1001:1001:1001:100
גודל עסקה/פקודה מינימליצור קשר0.4Lot / 50K0.1Lot / 50K0.1Lot / 50K0.01Lot / 1K0.01Lot / 1K
גודל עסקה/פקודה מקסימליצור קשר100Lot / 10,000K100Lot / 10,000K100Lot / 10,000K100Lot / 10,000K100Lot / 10,000K
סגירה חלקית מינימליתצור קשר0.50.50.50.010.01
מספר מטבעות30+ נכסי מטבעות וסחורות30+ נכסי מטבעות וסחורות30+ נכסי מטבעות וסחורות30+ נכסי מטבעות ןסחורות30+ נכסי מטבעות וסחורות30+ נכסי מטבעות וסחורות
פלטפורמת מסחרFIX APIMT4MT4MT4/Delta MarginMT4MT4

החברה פועלת כעת על מנת להוסיף לזירת המסחר מכשירים פיננסיים עוקבי מדדים וסחורות אשר יעמדו בקריטריונים שפורטו על ידי הרשות לניירות ערך.

למרווחים ועמלות מסחר עבור נכסי בסיס מסוג סחורות ומדדים – צור קשר

למרווחים ועמלות מסחר עבור חשבונות ECN – צור קשר

 

 

 

עמלות ועלויות

השירותים בזירת מסחר כרוכים בעמלות שונות.  כדלהלן:
הפקדת ומשיכת כספים לחשבון המסחר:

הפקדת כספים

 

אמצעים להעברת כספים לצורך פתיחת חשבון

העברה בנקאית, הפקדת המחאה, תשלום בכרטיס אשראי. העברת הכספים אינה כרוכה בעלויות מצד הלקוח.

המטבע בו ניתן לבצע את ההפקדה

דולר אמריקאי, שקל חדש.

עמלת המרה שהחברה גובה

החברה מבצעת המרה של הכספים שהופקדו על ידי הלקוח לצורך פתיחת חשבון המסחר.

לקוח רשאי להעביר את הכספים במטבע החשבון, ובמקרה זה לא תתבצע המרה על ידי החברה.

מקור שער ההמרה: שער חליפין באותו רגע של הבנק בו מנוהל חשבון כספי הלקוחות.

אופן חישוב עמלת ההמרה:  סך ההפקדה בש"ח \ (שער ההמרה מקור + 1000 נ"ב)

דוגמה: שער ההמרה (מקור) הינו 3.8 ש"ח לדולר.

הלקוח הפקיד 10.000 ש"ח, החברה תפקיד לחשבון הלקוח במערכת המסחר:

 10.000 \ (3.8+0.1000) = 2564.10$

לפי חוזה אישי מול לקוח, ייתכן הפחתה בשיעור העמלה.

עמלות נוספות שגובה החברה

החברה אינה גובה עמלות בקשר לפתיחת חשבון המסחר להעברת כספים אליו, או להחזקתו, למעט עמלת המרה.

 

 

 

משיכת כספים

 

משיכת כספים

ביקש לקוח למשוך כספי לקוח, תבצע זאת החברה לכל המאוחר ביום העסקים הבא. כספי הלקוח יועברו לחשבון לפי הוראת הלקוח בהתאם למועדי הסליקה המקובלים במערכת הבנקאית במדינה שבה מופקדים הכספים, או בתוך שלושה ימים שמתקיים בהם מסחר באותה מדינה, לפי המועד המוקדם מבין השניים.

החברה לא תאפשר ללקוח לבצע משיכת כספים מחשבונו בזירה, אם כתוצאה מכך הבטוחה שהעמיד תקטן מסך כל הבטוחות הנדרשות בשל כלל העסקאות הפתוחות של הלקוח.

אמצעי המשיכה

ביצוע העברה לחשבון בנק או לכרטיס אשראי שממנו בוצע החיוב.

המטבע בו ניתן לבצע את משיכה

ניתן לבצע את המשיכה במטבעות אלו: דולר אמריקאי, שקל חדש.

עמלת המרה שגובה החברה

החברה מבצעת המרה של הכספים שימשכו על ידי הלקוח.

הלקוח רשאי למשוך את הכספים במטבע החשבון, ובמקרה זה לא תתבצע המרה על ידי החברה.

מקור שער ההמרה: שער חליפין באותו רגע של הבנק בו מנוהל חשבון כספי הלקוחות.

אופן חישוב עמלת ההמרה:  סך המשיכה בדולר * (שער ההמרה מקור – 1000 נ"ב)

דוגמה: שער ההמרה (מקור) הינו 3.8 ש"ח לדולר.

הלקוח מושך 2000 $, החברה תמשוך מחשבון הלקוח במערכת המסחר:

 2000 \ (3.8-0.1000) = 7400 ש"ח

לפי חוזה אישי מול לקוח, ייתכן הפחתה בשיעור העמלה.

עמלות נוספות שגובה החברה

עמלת העברה לצורך משיכה בדולרים: 50$

עמלת העברה לצורך משיכה בשקלים: 20ש"ח

עמלת חשבון לא פעיל(יותר משנה בלי פעילות מסחר):

 

חשבון לא פעיל

 

עמלת חשבון לא פעיל
שנה ראשונה

50$ לחודש

עמלת חשבון לא פעיל
שנה שניה ומעלה

100$ לחודש

עמלת חשבון לא פעיל
עם יתרה 0$

ייראה כחשבון סגור ולא יחוייב בעמלה

לפירוט עמלות המסחר כגון: ספריידים, סוופ, קומישן ראה עמלות מסחר

 

 

הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם, פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה שאתה מוכר. עם זאת, החברה תציין כי היא אינה פועלת כעושה שוק, והיא מתכסה גב אל גב בעסקאות לקוחותיה מול ספקי נזילות. *מובהר כי, אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.