Company Details

שם החברה:  אר. אפ. אקס גלובל טריידינג בע"מ
מספר זיהוי:  514726751
שם מסחרי: Real Forex
מקום התאגדות: ישראל 
כתובת: שדרות רוטשילד 24, תל אביב 6688203
מספרי טלפון:972-3-628-3500+
פקסימילה: 972-77-55-36220+
כתובת דואר אלקטרוני: contact@real-forex.com 
פרטי רואה חשבון המבקר:ליאון אורליצקי ושות׳, MOORE STEPHENS
דירקטור: דבורה בן עמרה
נושא משרה בכירה: אורי רייזמן
נושא משרה בכירה: חנה הרדי
בעל השליטה: דבורה בן עמרה
מוסד הבנקאי:בנק הפועלים
ביטוח:אחריות מקצועית

לתקנון החברה ומדיניות ניגוד עניינים לחצו כאן

פתח חשבון תרגול חינם

 

close-link

פתח חשבון מסחר

 

close-link

הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם, פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה שאתה מוכר. עם זאת, החברה תציין כי היא אינה פועלת כעושה שוק, והיא מתכסה גב אל גב בעסקאות לקוחותיה מול ספקי נזילות. *מובהר כי, אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.