INTEREST RATES

 

 

עמלת גלגלול – סוופ

החברה מזכה או מחייבת את הלקוח בגין החזקת פוזיציה במשך הלילה. פוזיציה פתוחה שהלקוח מחזיק אחרי השעה 00:00:00 תחוייב או תזוכה בימים ב,ג,ד,ה,ו בשעה 00:00:01 שעון ישראל ישירות מחשבון המסחר במערכת DELTAMARGIN , ומה – PL במערכת METATRADER  בהתאם לנוסחא שלהלן (דוגמא של צמד מטבעות AUD/CAD):

מקרא:

Interest – סך זיכוי/חיוב בגין החזקת עסקה פוזיציה פתוחה.

LOT = 100000 

D– כמות הימים (החיובים) בהם יחויב הלקוח בגין החזקת עסקה פתוחה בכל יום לאחר השעה 00:00:00.

Units – כמות יחידות.

AUD/CAD – bid current – הקנייה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.

AUD/CAD – ask current – מחיר המכירה בזירה של המכשיר הפיננסי במועד חישוב.

FX – ask/bid – שער המרה למטבע החשבון ממטבע בו נקוב המכשיר הפיננסי.

אופן קביעת שער ההמרה: שער ההמרה הינו השער מכירה (BID) המוצג במערכת המסחר ברגע ביצוע העסקה במקרה שהפוזיציה של הלקוח היא LONG (קנייה),  ושער קנייה (ASK)  המוצג במערכת המסחר ברגע ביצוע העסקה במקרה שהפוזיציה של הלקוח היא SHORT (מכירה). שער ההמרה כולל תוספת מרווח מסחר.

 R-Buy- שיעור הריבית בגין עסקת רכישה במונחים שנתיים. הריבית מבוססת על ריבית הבנק המרכזי האוסטרלי  לשלושה חודשים העדכנית בתוספת חיוב עמלה של החברה.

R-Sell – שיעור הריבית בגין עסקת מכירה במונחים שנתיים. הריבית מבוססת על ריבית  הבנק המרכזי הקנדי לשלושה חודשים העדכנית בתוספת חיוב עמלה של החברה.

 

לשערי  הריביות  העדכניים –  ראה פירוט באתר החברה
http://www.investing.com/central-banks/
http://www.fxstreet.com/economic-calendar/world-interest-rates
http://www.investing.com/webmaster-tools/interest-rates

לשערי ריבית בגין החזקת עסקה במשך לילה – ראה פירוט בהמשך העמוד.

חישוב עמלת הסוופ במערכת מטה טריידר4 מתבצע כדלקמן:
גודל הפוזיציה * ערך הסוופ * מספר לילות = עמלת סוופ

לדוגמא:
פוזיציה של 0.5 לוט על צמד יורו/דולר בחשבון דולרי.
ערך הסוופ (שדה סמלים במטה טריידר) = €6-
מספר לילות = 1
חישוב הסוופ: 0.5 * -6 *1 = €3-

עמלת הסוופ מחושבת פעם ביום בחצות 00:00:00, אז הפוזיציה "מגולגלת" ליום מסחר הבא. יש לקחת בחשבון כי ביום רביעי בחצות הסוופ מחוייב פי 3 בעד הימים של סוף שבוע (בנכסי בסיס מסוג מטבעות).

1

לוח חיובים עמלות גלגול חודשי

נובמבר

תאריך Day יום כמות ימי גלגול (סוופ)
1 Tu שלישי 1
2 We רביעי 3
3 Th חמישי 1
4 Fr שישי 1
5 Sa שבת  
6 Su ראשון  
7 Mo שני 1
8 Tu שלישי 1
9 We רביעי 3
10 Th חמישי 1
11 Fr שישי 1
12 Sa שבת  
13 Su ראשון  
14 Mo שני 1
15 Tu שלישי 1
16 We רביעי 3
17 Th חמישי 1
18 Fr שישי 1
19 Sa שבת  
20 Su ראשון  
21 Mo שני 1
22 Tu שלישי 1
23 We רביעי 3
24 Th חמישי 1
25 Fr שישי 1
26 Sa שבת  
27 Su ראשון  
28 Mo שני 1
29 Tu שלישי 1
30 We רביעי 3
2

עמלות גלגול לפי נכס הבסיס

סוופים מט"ח לפי מטבע ראשי ב-1 לוט (100,000)  תאריך עדכון אחרון - 23.10.2016:
CURRENCYSWAP SHORTSWAP LONG

AUD/CAD

-6.802220

0.866800
AUD/CHF

-11.107100

2.080000
AUD/JPY

-7.585370

-1.426830

AUD/NZD

-2.242830

-3.485660

AUD/USD

-6.945950

0.351350
CAD/CHF

-7.100800

0.458890
CAD/JPY

-7.490000

-2.830000

CHF/JPY

-2.830000

-6.490000

EUR/AUD2.110000

-8.834260

EUR/CAD0.335210

-5.005620

EUR/CHF

-3.749300

-1.512580

EUR/GBP

-1.000000

-5.107980

EUR/JPY

-3.476640

-3.803740

EUR/NZD2.850000

-9.388810

EUR/USD0.506590

-5.661020

GBP/AUD1.230000

-6.664290

GBP/CAD

-1.568520

-2.795330

GBP/CHF

-5.682540

0.706350

GBP/JPY

-4.315260

-2.579900

GBP/NZD2.911560

-7.207480

GBP/USD

-2.440000

-4.360000

NZD/CAD

-7.494190

1.481520
NZD/CHF

-11.714290

1.810000
NZD/JPY

-7.568880

-0.808670

NZD/USD

-7.577090

0.626590
USD/CAD

-3.985070

-3.388060

USD/CHF

-6.841580

1.425740
USD/HKD5.900000

-13.550000

USD/JPY

-6.490000

-1.570000

USD/NOK0.050000

-9.990000

USD/SEK

-4.840730

1.290000
USD/SGD

-11.461300

2.221000
USD/ZAR8.090000

-22.990000


--------

החברה פועלת כעת על מנת להוסיף לזירת המסחר מכשירים פיננסיים עוקבי מדדים וסחורות אשר יעמדו בקריטריונים שפורטו על ידי הרשות לניירות ערך.

הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם, פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה שאתה מוכר. עם זאת, החברה תציין כי היא אינה פועלת כעושה שוק, והיא מתכסה גב אל גב בעסקאות לקוחותיה מול ספקי נזילות. *מובהר כי, אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.