RFX Global Trading – 2.6.17 עידכון רמת מינוף לקראת תקופת בחירות בבריטניה

26.5.17 – הורדת נכסי מסחר מסוג סינטטיים מבוססי מדד ונפט בישראל – יישום הוראת הרגולטור
25/07/2017
נקודות חשובות מדיניות מיסים
12/12/2017
הראה הכול

RFX Global Trading – 2.6.17 עידכון רמת מינוף לקראת תקופת בחירות בבריטניה

לקוחות נכבדים שימו לב,

בתאריך ה-7.6.17, יום רביעי, בשעה 17:00 שעון ישראל, חברת RFX Global Trading צפויה להגדיל זמנית את הדרישה לבטחונות ל2% בכל נכסי המטבעות, דהיינו מינוף זמני של 1:50 .

זאת כצעד הגנתי מקדים לקראת ימי הבחירות בבריטניה המתחילים ב-8.6.17, יום חמישי והימים הבאים אחרי.
ההערכה היא, כי צפויה תנודתיות שוק גבוהה מאוד בעקבות האירוע וכתוצאה מכך יחסי נזילות נמוכים מן הרגיל.
ברצוננו להזכיר ללקוחותנו להקפיד על מידתיות וזהירות יתרה במסחר בהתאם לתנאי שוק סוערים ותנודתיות מוגברת:

*הקפדה על רזרבת בטחונות פנויים מעל 120% לפחות – הבטחונות מחושבים ביחס לכלל העסקאות הפתוחות של הלקוח. 

*ניהול יחסי סיכוי סיכון זהירים ומחושבים בחשבונות המסחר.

*הוספת כספים לחשבון מסחר או צמצום חשיפה במידת הצורך לתגבור בטחונות נדרשים עד להרגעת המצב.

*שימוש נבון במינוף והקפדה על אי חריגה לאיזור בטחונות שליליים, דהיינו מתחת ל-100% בטחונות פנויים.

החברה תפעל להחזיר את רמת דרישת הבטחונות לרמה של 1% (דהיינו מינוף 1:100) לאור תנאי השוק המאפשרים זאת בתום תקופת הבחירות.

להזכירכם, המסחר במוצרים פיננסים טומן בחובו סיכון ויתכן שאינו מתאים לכל המשקיעים. אין לראות בתוכן מייל זה משום המלצה או הצעה לאסטרטגיית השקעה זו או אחרת .הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם, פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. 

עומדים לרשותכם,

צוות ריל פורקס RFX Global Trading  

03-6283500

www.real-forex.co.il

www.real-forex.com

הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם, פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה שאתה מוכר. עם זאת, החברה תציין כי היא אינה פועלת כעושה שוק, והיא מתכסה גב אל גב בעסקאות לקוחותיה מול ספקי נזילות. *מובהר כי, אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.