פעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם, פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה שאתה מוכר. *מובהר כי, אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.

הדולר נחלש מול השקל בכ-4000 פיפס ב-2017

מה לדעתכם צפוי לדולר ב-2018?

הדולר נחלש מול השקל בכ-4000 פיפס ב-2017

מה לדעתכם צפוי לדולר ב-2018?

 

הרווח הפוטנציאלי חושב על בסיס שערי מערכת המסחר בין ה- 02 לינואר 2017 בשעה 22:00 GMT לבין 29 לדצמבר 2017 בשעה 22:00 GMT

הרווח הפוטנציאלי חושב על בסיס שערי מערכת המסחר בין ה- 02 לינואר 2017 בשעה 22:00 GMT לבין 29 לדצמבר 2017 בשעה 22:00 GMT

למה כדאי לסחור איתנו?

לוגו

בחרו סוג חשבון

 

החברה הינה בעלת רישיון לניהול זירת סוחר, ומפוקחת ע״י רשות ניירות ערך. **מובהר כי, אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ. הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם. עוד מובהר כי פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה שאתה מוכר עם זאת, החברה אינה פועלת כעושה שוק, והיא מתכסה גב אל גב בעסקאות לקוחותיה מול ספקי נזילות. אין לראות במידע המובא באתר זה משום המלצה או הצעה לביצוע השקעה כזו או אחרת. ככל שמובאות באתר סקירות שוק כלשהן, החברה תציין כי אלו הוכנו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור, וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג באתר החברה, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים, ולכן אין לראות באמור, המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הלקוח, או הצעה או הזמנה לבצע פעילות פיננסית או השקעות והנ״ל אינו מהווה ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. *ה SUPER SPREAD [מרווחים] הם מרווחי יעד ועל בסיס היקפי המסחר של הלקוח ושיקול דעתה של החברה

הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם, פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה שאתה מוכר. עם זאת, החברה תציין כי היא אינה פועלת כעושה שוק, והיא מתכסה גב אל גב בעסקאות לקוחותיה מול ספקי נזילות. *מובהר כי, אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.