Vacation Calendar

1

לוח חופשות שנתי לפי נכס הבסיס מטבעות

 

חופשה

נכס הבסיסתאריך

חג המולד

צמדי מטבעות – מט"ח

24-25.12.17

ערב ראש השנה אזרחית New Yearצמדי מטבעות – מט"ח

1.1.18

 
2

לוח חופשות שנתי לפי נכס הבסיס סחורות

 

תאריך

נכס הבסיס

חופשה

01.01.2016WTIראש השנה האזרחית
18.01.2016WTIיום מרטין לותר קינג
15.02.2016WTIיום הנשיא
25.03.2016WTIיום שישי הטוב
30.05.2016WTIיום הזיכרון
04.07.2016WTIיום העצמאות
05.09.2016WTIיום הפועלים
24.11.2016WTIחג ההודיה
26.12.2016WTIחג המולד
01.01.2017WTIראש השנה האזרחי
 
תאריךנכס הבסיסחופשה
01.01.2016BRENTראש השנה האזרחי
25.03.2016BRENTיום שישי הטוב
28.03.2016BRENTיום שני של פסחא
02.05.2016BRENTחופשת הבנקים של תחילת מאי
30.05.2016BRENTחופשת הבנקים של מאי
29.08.2016BRENTחופשת הקיץ של הבנקים
23.12.2016BRENTערב חג המולד - שעת סגירה מוקדמת - 12:30
26.12.2016BRENTהיום שאחרי חג המולד
27.12.2016BRENTחג המולד
30.12.2016BRENTערב השנה האזרחית החדשה  שעת סגירה מוקדמת 12:30
 
3

לוח חופשות שנתי לפי נכס הבסיס מדדים

לוח חופשות שנתי לפי מדדי מניות , אינדקסים – שנת 2017:

אוסטרליה - מדד מניות AUS200

תאריךמדינהשם הבורסהחופשה
14.04.2017אוסטרליהבורסת המניות של אוסטרליהיום שישי הטוב
17.04.2017אוסטרליהבורסת המניות של אוסטרליהיום שני של פסחא
25.04.2017אוסטרליהבורסת המניות של אוסטרליהיום הזיכרון לחללי מלחמת העולם הראשונה
12.06.2017אוסטרליהבורסת המניות של אוסטרליהיום הולדת למלכה
25.12.2017אוסטרליהבורסת המניות של אוסטרליהחג המולד
26.12.2017אוסטרליהבורסת המניות של אוסטרליההיום שאחרי חג המולד

צרפת – מדד מניות F40

תאריךמדינהשם הבורסהחופשה
14.04.2017צרפתבורסת המניות של פריזיום שישי הטוב
17.04.2017צרפתבורסת המניות של פריזיום שני של פסחא
01.05.2017צרפתבורסת המניות של פריזיום הפועלים
25.12.2017צרפתבורסת המניות של פריזחג המולד
26.12.2017צרפתבורסת המניות של פריזהיום שאחרי חג המולד

 DE30 מניות גרמניה – מדד

תאריךמדינהשם הבורסהחופשה
14.04.2017גרמניהבורסת המניות של פרנקפורטיום שישי הטוב
17.04.2017גרמניהבורסת המניות של פרנקפורטיום שני של פסחא
01.05.2017גרמניהבורסת המניות של פרנקפורטיום הפועלים
05.06.2017גרמניהבורסת המניות של פרנקפורטיום הרוח הקדושה
03.10.2017גרמניהבורסת המניות של פרנקפורטיום האחדות הגרמנית
25.12.2017גרמניהבורסת המניות של פרנקפורטחג המולד
26.12.2017גרמניהבורסת המניות של פרנקפורטהיום שאחרי חג המולד

 

הונג קונג – מדד מניות HK50

תאריךמדינהשם הבורסהחופשה
04.04.2017הונג קונגבורסת המניות של הונג קונגיום ניקוי המצבות
14.04.2017הונג קונגבורסת המניות של הונג קונגיום שישי הטוב
17.04.2017הונג קונגבורסת המניות של הונג קונגחג הפסחא
01.05.2017הונג קונגבורסת המניות של הונג קונגיום העבודה
03.05.2017הונג קונגבורסת המניות של הונג קונגיום הולדתו של בודהה
30.05.2017הונג קונגבורסת המניות של הונג קונגפסטיבל סירות הדרקון
02.10.2017הונג קונגבורסת המניות של הונג קונגיום לאומי
05.10.2017הונג קונגבורסת המניות של הונג קונגהיום לאחר פסטיבל אמצע הסתיו הסיני
25.12.2017הונג קונגבורסת המניות של הונג קונגחג המולד
26.12.2017הונג קונגבורסת המניות של הונג קונגחג המולד
 25.12.2017איטליהבורסת המניות של מילאנוחג המולד
26.12.2017איטליהבורסת המניות של מילאנוחג המולד
      

 

יפן – מדד מניות JP225

תאריךמדינהשם הבורסהחופשה
20.03.2017יפןבורסת המניות של טוקיויום השוויון האביבי
29.04.2017יפןבורסת המניות של טוקיויום הולדתו של שו-אה
03.05.2017יפןבורסת המניות של טוקיויום החוקה
04.05.2017יפןבורסת המניות של טוקיויום החממה
05.05.2017יפןבורסת המניות של טוקיויום הילדים
17.07.2017יפןבורסת המניות של טוקיויום הים
11.08.2017יפןבורסת המניות של טוקיויום ההר
18.09.2017יפןבורסת המניות של טוקיויום הכבוד למבוגרים
23.09.2017יפןבורסת המניות של טוקיויום אמצע הסתיו
09.10.2017יפןבורסת המניות של טוקיויום הספורט והבריאות
03.11.2017יפןבורסת המניות של טוקיויום התרבות
23.11.2017יפןבורסת המניות של טוקיוחג ההודיה על העבודה
23.12.2017יפןבורסת המניות של טוקיויום הולדת לקיסר
31.12.2017יפןבורסת המניות של טוקיוהבורסה בחופשה

ספרד – מדד מניות ES35

תאריךמדינהשם הבורסהחופשה
14.04.2017ספרדבורסת המניות של מדרידיום שישי הטוב
17.04.2017ספרדבורסת המניות של מדרידיום שני של פסחא
01.05.2017ספרדבורסת המניות של מדרידיום הפועלים
25.12.2017ספרדבורסת המניות של מדרידחג המולד
26.12.2017ספרדבורסת המניות של מדרידהיום שאחרי חג המולד

 

ארצות הברית – מדדי מניות US2000, US500, USTEC, US30

תאריךמדינהשם הבורסהחופשה
20.02.2017ארצות הבריתבורסת המניות של ניו יורקיום הנשיא
14.04.2017ארצות הבריתבורסת המניות של ניו יורקיום שישי הטוב
29.05.2017ארצות הבריתבורסת המניות של ניו יורקיום הזיכרון
03.07.2017ארצות הבריתבורסת המניות של ניו יורקיום העצמאות - שעת סגירה מוקדמת - 13:00
04.07.2017ארצות הבריתבורסת המניות של ניו יורקיום העצמאות
04.09.2017ארצות הבריתבורסת המניות של ניו יורקיום הפועלים
23.11.2017ארצות הבריתבורסת המניות של ניו יורקחג ההודיה
24.11.2017ארצות הבריתבורסת המניות של ניו יורקThe Day After Thanksgiving - שעת סגירה מוקדמת - 13:00
25.11.2017ארצות הבריתבורסת המניות של ניו יורקThe Day After Thanksgiving
25.12.2017ארצות הבריתבורסת המניות של ניו יורקחג המולד

 

פתח חשבון תרגול חינם

 

close-link

פתח חשבון מסחר

 

close-link

הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם, פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה שאתה מוכר. עם זאת, החברה תציין כי היא אינה פועלת כעושה שוק, והיא מתכסה גב אל גב בעסקאות לקוחותיה מול ספקי נזילות. *מובהר כי, אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ.