RFX Global Trading – 2.6.17 עידכון רמת מינוף לקראת תקופת בחירות בבריטניה
25/07/2017
ימי מסחר לקראת "קריסמס" ו"שנה אזרחית חדשה" RFX
19/12/2017
הראה הכול

נקודות חשובות מדיניות מיסים

לקוחות נכבדים,

כידוע לכם, חברת אר.אפ.אקס גלובל טריידינג בע"מ (״החברה״ או ״ריל פורקס״) מנכה מס במקור על רווחים שמומשו בחשבונות המסחר של לקוחותיה מידי חודש ו/או בעת משיכת הכספים, בהתאם להוראות המס בישראל.

 

להזכירך, מספר נקודות חשובות לידיעתך:
– חישוב המס מתבסס על הפקודות שהשפיעו על המאזן בחשבון במהלך אותו חודש עד היום האחרון בחודש ב23:59:59 (21:59:59 GMT שהוא זמן סליקה סוף היום בשוק ההון). יודגש כי רווח/הפסד לא ממומש בגין העסקאות הפתוחות לא יכלל בחישוב ניכוי המס במקור.

המס מנוכה בתחילת כל חודש עבור החודש הקודם. על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית לקחת בחשבון את כלל ההשלכות הנובעות מניכוי המס, כך לדוגמא רמת הבטוחות הנחוצות בחשבונו לשם המשך החזקתן של העסקאות פתוחות ועוד.
ניכוי המס במקור שמבצעת החברה לא פוטר את הלקוח לבדוק את כלל המיסים שחלים עליו.
– חישוב המס לא מתחשב בעסקאות הפתוחות כך שלקוח שירצה לממש רווח/הפסד באותו חודש, יצטרך לסגור פוזיציות ביום האחרון של אותו חודש לפני 21:59  – GMT 23:59 שעון ישראל.

חישוב המס הוא שנתי כך שקיימת אפשרות לקיזוז בין חודשים עבור אותה שנה קלנדרית.
אין באפשרות החברה לקזז בין שנה לשנה, לפי כך הלקוח יצטרך לפנות באופן עצמאי לרשות המיסים להגיש בקשה לקבלת החזר מס/תיאום מס בגין שנים קודמות תוך הצגת טפסי 867 רלוונטיים.
החברה תנפיק במהלך חודש מרס טופס 867 עבור השנה הקלנדרית הקודמת שהוא דוח שנתי המרכז את הרווח/הפסד השנתי ואת סך המס שנוכה במקור במהלך השנה.

 

אנו מאחלים לכם הצלחה במסחר וזמינים לכל שאלה.

צוות ריל פורקס
אר.אפ.אקס גלובל טריידינג בע"מ

03-6283500

www.real-forex.co.il

www.real-forex.com

הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם, פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה שאתה מוכר. * מובהר כי, אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ. הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.