מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר

מאחר ש אר.אף.איקס (להלן "החברה") מכבדת את משתמשי אתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. (להלן- ״האתר״), היא בחרה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר וכן לפרסם את תנאי השימוש המחייבים באתר.

מטרת המדיניות להסביר מהם החובות והזכויות של המשתמשים באתר החברה וכן לפרט מה הם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לקבלת שירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית  ועוד.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים.

מובהר כי שימוש והמשך גלישה באתר, מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר ולמגבלות ומדיניות הפרטיות של החברה כפי שזו מפורטת לעיל ולהלן. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות זו, הינך מתבקש להימנע מהשימוש באתר.

תנאי המדיניות חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים חכמים, שעונים חכמים, מחשבי לוח למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" הינה כל תוכן מילולי (Textual), חזותי (Visual), קולי (Audio), או כל שילוב שלהם (כגון סרטוני וידאו אודיו-ויזואליים) או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

 

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת של החברה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן).

 • הנך רשאי להשתמש באתר לצרכים פרטיים, חינוכיים ואקדמיים בלבד ולמטרות שאינן מסחריות, אלא אם צוין במפורש אחרת;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;
 • אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

המידע, דיוק המידע וכשל בתקשורת

האתר מספק מידע, תכנים ושירותים שונים הנוגעים לחברה ולתחומי פעילותה המיועדים לציבור הרחב בכללותו בין היתר, תוכל למצוא באתר מידע אודות החברה, טפסים ליצירת קשר עם החברה ועוד.

 

התוכן של אתר אינטרנט זה נתון לשינויים בכל עת ללא הודעה. החברה נקטה אמצעים משמעותיים להבטיח את דיוקו של המידע באתר, אולם, החברה אינה ערבה לכך שהמידע המופיע באתר מדויק והיא לא תחשב כאחראית לכל נזק או הפסד שעלול להיגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה מן התוכן או מאי-היכולת לגשת אל אתר, בגין כל עיכוב או כשל בתקשורת או בקבלה של כל הוראה או הודעה שנשלחה דרך האתר.

 

למען הסר ספק, מובהר כי התכנים באתר נועדו על-מנת לספק מידע כללי והכוונה בלבד. השימוש באתר ובתכנים המתפרסמים בו אינו מהווה תחליף ליעוץ, עצה, חוות דעת מקצועית/משפטית או התייעצות עם מומחה בתחום הרלבנטי, אם נדרש. בכל מקרה של ספק ביחס לצורך לקבלת חוות דעת או הכוונה מקצועית, עלייך לפנות אל הגורמים המקצועיים הרלבנטיים.

 

השירותים הניתנים באתר

החברה נותנת את השירותים הבאים באתר:

 • שירותי מידע אודות שוק ההון.
 • שירות יצירת קשר עם נציגי החברה.
 • שירות מילוי טפסים דגיטלי ONLINE.
 • שירות הורדת תוכנת מסחר.
 • מידע הנוגע להפקדה בנקאית.
 • מידע אודות סוגי חשבונות למסחר.
 • מידע אודות תוכנות מסחר ונכסים למסחר.
 • שירות הרשמה לפתיחת חשבון מסחר וחשבון תרגול.
 • מידע אחר הנודע למסחר כגון: שעות מסחר, לוח חופשות, עמלות ועוד.

חלק מהשירותים הנ"ל נעשים על ידי רישום והשארת פרטים באתר.
החברה לא תעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר כמפורט להלן, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

 

קישורים

ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מטעמה, והחברה אינו שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא תהא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.

 

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותו של החברה, או היעדרה של אחריות כאמור, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיו, מנהליו והפועלים מכוחו או בשמו.

השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והחברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו.

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות התכנים, השירותים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

 

תפוצה וחוקיות שימוש

האתר אינו מיועד להפצה, או להעתקה או לשימוש ע״י גורמים בלתי מורשים ע״י החברה. אף אחד מן השירותים אליהם מתייחס האתר הנם ברי תוקף עבור אנשים המתגוררים בכל ארץ בה התנאים של שירותים אלו עומדים בניגוד לחוקים ולתקנות המקומיים. אחריותם של המבקרים באתר היא לברר ולמלא אחר התנאים המתבקשים על ידי החוקים והתקנות המקומיים החלים עליהם.

יתכן וחלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן:"ההרשמה") . על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים בו או המפורסמים בו ובכל תוכן הכלול בו  הינם של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

 

מידע הנאסף בזמן השימוש באתר

בזמן השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף מידע הנוגע לפעילותך באתר, לרבות נתונים על מכשיר הקצה בו אתה משתמש בעת השימוש באתר. בנוסף, האתר רשאי להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע בקשר עם השימוש באתר.

 

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף החברה במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות –

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל החברה, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר, ובכפוף לקבלת הסכמתך;
 • ליצירת קשר איתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבור בתום-לב כי עליה לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן –

 • שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר או החברה;
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שהחברה תיסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • החברה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו ועל פי הוראות הדין;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכפוף להוראות הדין. החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי שלה, לרבות במקרה בו יעביר פעילות האתר ו/או החברה ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

 

שמירה ואחסון המידע

המידע שנאסף באתר נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע בארץ ומחוץ לגבולות מדינת ישראל. חלק מהמידע נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות גוגל ופייסבוק ואחרות) לצרכי סטטיסטיקה ואחרים אשר יכולות לאחסן ולשמור את המידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 

Cookies

האתר עשוי להשתמש ב'עוגיות' (Cookies)  לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies)  הן קבצי מחשב, שהדפדפן שלך יוצר על פי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות ישמרו  על גבי מכשיר הקצה המשמש אותך.
ה-Cookies  יכולים להכיל מידע מגוון על השימוש שלך באתר ועוד. בנוסף האתר נעזר גם ב- Cookies  שמקורם בצדדים שלישיים כגון google  ו/או  facebook   לצורכי סטטיסטיקות ועזרי פרסום.

במידה ואינך רוצה לקבל ולשמור Cookies, עליך לשנות את ההגדרות בדפדפן שלך. נא היוועץ עם היועץ הטכני שלך על הדרך לבצע זאת בסוג הדפדפן בו אתה משתמש. כמו כן אתה יכול בכל רגע למחוק את קבצי הCookies  במחשבך.

יש לזכור, שנטרול ה Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים באתר ושהאתר לא יותאם להעדפותך.

 

אבטחת מידע

החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכות שלה. ולפיכך אנו מפעילים מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים להקטין את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע שבאתר.

עם זאת, אין וודאות שפעולות החברה יבטיחו באופן מוחלט שמידע לא ייחשף או ייגנב או שתעשה פגיעה כלשהי באתר החברה. בשל כך, החברה אינה יכולה להתחייב, ואינכם יכולים באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע, חדירה ופגיעה של גורמים בלתי מורשים. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

זכות לעיין במידע

הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981.
הנך רשאים לבקש לתקן או למחוק את המידע הנשמר עליך במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף להוראות רגולטוריות אחרות החלות על החברה.
מובהר כי החברה מחוייבת על פי חוק לשמור מידע בהתאם לתנאי רשיונה ודרישות הרגולטור לרבות תיעוד פעולות שביצעתם באתר או בשירותים שהחברה סיפקה לכם. מידע זה ישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם, ככל שהחברה עשתה כן בעבר.

מחיקת מידע עלולה למנוע ממכם להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר או לשירותים שנרשמתם  אלייהם בחברה.

 

פנה אלינו

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר. אם את/ה סבור/ה כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או המפר את זכויותיך, נא פנה אלינו בכתובת שלהלן, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם:

contact@real-forex.com

 

שינויים במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש באתר

החברה הינה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, הדבר יובא לידיעה באמצעות פרסום באתר החברה.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

 

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, ישראל.

 

 

עודכן לאחרונה: 13/10/2017

 

הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם, פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. החברה המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך, ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה שאתה מוכר. * מובהר כי, אין באישור שנותנת רשות ניירות ערך לניהול הזירה אישור לטיב המסחר בזירה או במכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ. הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.